Husk mig ?

Brugerbetingelserne tilmeld firma

Ved tilmelding som leverandør hos 3webtilbud.dk er I forpligtet af de betingelser og vilkår, der er angivet nedenfor. Hvis I vælger ikke at accepterer de beskrevne vilkår og betingelser, kan I ikke blive registreret som leverandør hos 3webtilbud.dk og vil dermed ikke kunne byde på de opgaver, der lægges ud.

3webtilbud er en portal, der formidler opgaver kunde og leverandør imellem. Da der kun er tale om opgaveformidling, kan 3webtilbud ikke drages til ansvar for det efterfølgende samarbejde mellem kunde og leverandør, herunder overholdelse af betalingsaftaler, tidsfrister mv.

Det er fuldstændig gratis og uforpligtende at være med i 3webtilbud.dk – ligesom det er fuldstændig gratis at byde på de opgaver, der bliver lagt ud. Først når I som leverandør har vundet en opgave, kommer der en udgift til 3webtilbud.dk

Ved oprettelse af firmaprofil på 3webtilbud, bedes I vælge hvilke områder og ydelser, I ønsker at modtage opgaver på. Såfremt I vælger ydelser, hvor I ikke besidder tilstrækkelig kompetence, er 3webtilbud berettiget til at udelukke jer fra 3webtilbud.dk – I bedes derfor kun vælge de ydelser/opgaver, som I er helt sikre på at kunne løse.

Når I har tilmeldt jer online, vil jeres tilmelding blive gennemgået af en 3webtilbud konsulent, og derefter aktiveret, såfremt vi ingen indvendinger har.

Når der lægges opgaver ud på 3webtilbud.dk, som svarer til de områder og ydelser I har tilmeldt jer under, vil I modtage en mail, hvori opgaven er beskrevet. 3webtilbud.dk bruger ’først til mølle’ konceptet, så når der er afgivet 3, 5 eller 7 tilbud, alt efter hvad kunden har valgt, bliver opgaven lukket for afgivelse af tilbud.

Såfremt I vinder opgaven, er I forpligtet til at angive status ”arbejde påbegyndt” under opgavestatus på opgaveprofilen. I er ligeledes forpligtet til – inden for 3 arbejdsdage efter indgåelse af aftalen med kunden – at give 3webtilbud besked om det aftalte stykke arbejde, deadline og den aftalte pris. I er herefter forpligtet til at udbetale den forud-aftalte procentsats af prisen til 3webtilbud.

3webtilbud.dk er berettiget til den forud-aftalte procentsats, af den samlede salgspris, på den opgave der er generet igennem 3webtilbud.dk. Herunder tillæg som SEO, tillægsmoduler mm. Leverandøren er herpå forpligtet til at oplyse 3webtilbud den samlede salgspris.

Såfremt der laves en udenomsaftale, hvorved 3webtilbud ikke får den aftalte procentsats, vil leverandøren blive mødt med et erstatningskrav på Dkr. 250.000,-

Betalingsbetingelser: 3 dage efter 3webtilbud har modtaget mail om den vundne opgave, herunder den aftalte pris, vil der blive fremsendt en faktura på den forud-aftalte procentsats. Betalingsbetingelserne for sådanne fakturaer er netto 8 dage.

Har I nogle spørgsmål vedr. brugerbetingelser for leverandører, så kontakt venligst vores servicecenter på tlf. +45 4424 2454


Følgende procentsatser er gældende:

Opgaver mellem: Kr. 0-5.000,- 10 %
Opgaver mellem: Kr. 5-10.000,-   9 %
Opgaver mellem: Kr. 10-20.000,-   8 %
Opgaver mellem: Kr. 20-50.000,-   7 %
Opgaver mellem: Kr. 50-100.000,-   6 %
Opgaver mellem: Kr. 100.000 +   5 %